Om Værstasjonen

Værstasjonen som benyttes på denne siden er en -navn-på-værstasjonen-. Data blir samlet inn hvert 5 sekund og siden oppdateres hvert minutt. Data samles inn fortløpende og sendes gjennom Weather-Display, som behandler dataene og legger alt ut på nettet. Værstasjonen har instrumenter for måling av temperatur, vind/vindretning, nedbør og luftrykk. Disse er plassert optimalt for høyest mulig nøyaktighet.

Skallan er en plass i Øksnes vestbygd

Gårdsnummer 9 i Øksnes kommune Gården er kjent under to navn, Skålebøl og Skallan. Betydninga kan være ”ei tørr steinet forhøyning”,
Men mer trolig er det at det gammelnorske ordet ”skåle” for skur eller bu har gitt navnet.
En lokalhistoriker (1893) mente at gårdsnavnet sikta til den skålforma dalen den ligger ved enden av.
Skålebøl grenser i sør mot Nord- Rygge og i øst mot Grøtset. Avstanden ut til havfiskefeltene er stor,
men gården ligger godt til for fjordfiske. Skalleflaget er kjent som en av de beste plassene i Øksnes for å ta storseien.
Skålebøl hadde trolig bosetning før svartedauen. I 1900 var det stor aktivitet der, bl. annet med trelasthandel, men så flata veksten ut.